VeBON Nieuws Online lezen  |  Afmelden
Recron
VeBON Nieuwsbrief d.d. januari 2021
 
Beste VeBON leden,
 
Laten we beginnen met een bijzondere mijlpaal. VeBON bestaat dit jaar 25 jaar!  Dit mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Waarschijnlijk kunnen we  hier dit voorjaar niet met elkaar fysiek bij stilstaan. Hopelijk kunnen we dit in het najaar wel de nodige aandacht geven.
 
Naar aanleiding van het positief signaal van de ALV van 1 december jongstleden om de routekaart van ons beleid uit te werken zijn wij hiermee als bestuur aan de slag gegaan.
 
Wij willen u verzoeken deze en de komende nieuwsbrieven goed te lezen en de bijlagen te bestuderen. Er staat namelijk een groot leden bindend besluit op de agenda voor de komende ALV die wij op dinsdag 16 maart willen houden. Daarnaast nodigen wij u uit voor enkele online sessies, om kennis te nemen van en te sparren over het beleid die wij vanuit het bestuur hebben uiteengezet in de (concept) strategische visie voor onze sector. Uw input en aanvullingen in lijn met onze visie willen we graag toevoegen aan dit document.  Teneinde dat u een weloverwogen stem kunt uitbrengen in de ALV. Het liefst willen we een fysieke ALV houden met alle leden aanwezig, echter de vooruitzichten met de coronamaatregelen in het achterhoofd stellen ons niet gerust dat dat mogelijk is. Daarom zetten we nu nog in op een online ALV.
Informatiesessies ter voorbereiding van de ALV
 
Ter voorbereiding op de ALV en het beleid organiseert het bestuur een drietal informatiesessies. Dit doen we online via teams en duren ca. 1 uur. Neem hieraan deel en laat je stem horen. 

De planning is als volgt: 

1. Dinsdag 9 februari van 9.30 - 10.30 uur 
(digitale vergadering via Teams)
Onderwerp: Strategische visie buitensport sector, contributiestaffel en de routekaart naar de bedrijfsgroep HISWA-RECRON door Michiel Pöpping en Henk Bleijenberg

2. Dinsdag 16 februari van 9.30 - 10.30 uur (digitale vergadering via Teams)
Onderwerp: De ontwikkeling van een nieuwe veiligheidsnorm, certificeringsprocedure en verzekering
door Bart Oomen en Jan ten Kate.

3. Dinsdag 2 maart van 9.30 -10.30 uur (digitale vergadering via Teams)
Onderwerp: Algemene vragenronde en bijpraten over de laatste ontwikkelen door het VeBON bestuur.

Dinsdag 16 maart van 9.30 -11.30 uur (digitale vergadering via Teams) - officiële uitnodiging volgt 
Onderwerp: Algemene ledenvergadering VeBON met belangrijkste onderwerpen:
1. Van Vereniging VeBON naar bedrijfsgroep VeBON.
2. Hernieuwd besluit contributiestaffel VeBON
3. Compensatieregeling contributie 2021

>>>  Meld je hier aan voor één of meerdere informatiesessies
 
Kennis met elkaar delen via online kennissessies
 
Het jaar 2020 stond volledig in het teken van Corona. Ook 2021 zullen de gevolgen van Corona(maatregelen) voor veel bedrijven nog een belangrijke rol spelen. Toch is het ook tijd om kennis met elkaar te blijven delen. Voorlopig nog even online! Maar wij hopen toch echt weer “ergens in 2021” een praktijkdag te kunnen organiseren. Van de andere kant geeft deze nieuwe “online” acceptatie ook mogelijkheden om met weinig tijdsinvestering (reistijd, bij elkaar komen) kennis met elkaar te delen. Voor de korte termijn hebben we de volgende online kennissessies op de agenda staan:

Donderdag 11 februari 9.30 – 10.30 uur
Online volgsysteem van instructeurs door Outdoorvalley

Donderdag 4 maart 9.30 – 10.30 uur
Pakketreizen en garantiefonds, ook voor Buitensportbedrijven door VZR Garant

Voorjaar 2021 (datum volgt)
Toelichting op de collectieve verzekering en ontwikkelingen door ERGO

>>>  Meld je hier aan voor één of meerdere kennissessies
 
Ontwikkelingen en relevante (verenigings)zaken
Zoals hierboven geschetst is onze vereniging en de markt volop in beweging. Graag nemen we jullie mee in de overwegingen, gedachtegangen en keuzes waar we als vereniging voor staan.
 
1. Strategische visie buitensportsector (VeBON) in samenwerking met HISWA-RECRON

Na 30 jaar branchevertegenwoordiging, waarvan 25 jaar VeBON, in een nu sterk veranderende wereld is de sector genoodzaakt tot het maken van vervolgstappen voor een toekomstbestendige buitensportsector.  Het beleid van het bestuur is er op gericht om vanaf 2022 verder te gaan als bedrijfsgroep VeBON binnen de organisatie van de HISWA-RECRON. Dat heeft consequenties voor met name de verenigingsstructuur en het contributie stelsel. Het VeBON bestuur wil graag met alle leden sparren over belangrijke, en voor sommigen diepgaande, discussie over identiteit, onafhankelijkheid/afhankelijkheid, branchevertegenwoordiging, ledenaantal en overige relevante onderwerpen. De strategische visie wordt in de eerste week van februari met jullie gedeeld (voorafgaand aan deze sessie). Belangrijke input nemen we mee in de definitieve versie van de strategische visie.  
 
2. Herstemming contributie en compensatie uit eigen vermogen

Op 12 januari jl. hebben in een gezamenlijke mail 7 VeBON-leden te kennen gegeven niet achter het proces te staan op welke wijze in de ALV van 1 december 2020 de contributiestaffel in stemming is gebracht. 
De snelheid en de voorinformatie in combinatie met de nieuwe staffel kwam als een verrassing. Als bestuur willen we gaan voor een transparante besluitvorming en willen hier geen kink in de kabel hebben.
Lees meer
 
3. Upgrade VeBON-norm, acute eis van de Tüv!

Er zijn positieve en negatieve ontwikkelingen met betrekking tot onze VeBON-Tüv certificering en norm te melden. 
Onze VeBON TÜV norm staat onder druk, de audits door Q-consult zijn geëvalueerd en TÜV Nederland wil voor 1 juli een upgrade van de 11 jaar oude norm.  
Lees meer
 
4. WAS problematiek, jou touwbaan onder de wet op de speeltoestellen? 

Tijdens de laatste online ALV is er kort aandacht geweest voor de aangekondigde wijzigingen binnen het WAS (Wet Attractiebesluit Speeltoestellen). Inmiddels zijn wij met een brede vertegenwoordiging van betrokken branche-partijen aan de slag gegaan hiermee. Uiteindelijk heeft Hans Lanters (oud-VeBON lid) contact gelegd met de juiste ambtenaar bij het Ministerie van VWS.
Lees meer
 
5.  Samenwerking met de SVWB

In de loop van 2020 hebben we als VeBON bestuur contact gezocht met de SVWB (Stichting Veilig Werken Buitensport). In de eerste plaats om te polsen hoe het met onze collega-bedrijven bij de andere branchevereniging ging ten tijden van Corona. Al snel merkten we dat we als branche-club met vergelijkbare issues bezig waren. 

De belangrijkste grote gemene deler is in deze uiteraard de veiligheid. De SVWB hanteert een ander veiligheidsmanagement systeem dan wij. Maar we zitten beiden op een kruispunt qua ontwikkeling. Ook zij willen het systeem vernieuwen om het aan de hedendaagse eisen van de online mogelijkheden te laten voldoen.
Inmiddels zijn we een aantal gesprekken verder, en zijn we concreet aan het onderzoeken of en hoe we samen kunnen optrekken in het ontwikkelen van een vernieuwd veiligheidsmanagement systeem.
Recron
VeBON
Storkstraat 24
3833 LB Leusden
communicatie@hiswarecron.nl
Afmelden  |  Profiel wijzigen

 
...